Adatbázisban Szövegtárban
Adatbank café
Az előadásról Miért érdekes/aktuális a téma? Mivel a Közép-Kelet-Európában lezajló rendszerváltó folyamatok eredményeként, az újonnan kialakult politikai rendszerek a liberális demokrácia logikáját követik - bár eltérő módon és mértékben -, de a pártrendszerek működése és stabilitása tekintetében már eltérő képet mutatnak. A demokratikus átmenetet ezekben az országokban is a rendszer konszolidációja követi, melynek egyik fokmérője a pártrendszer stabilitása, kiforrottsága. Amennyiben a pártrendszerek működését vizsgáljuk Európa demokráciáiban, markáns különbségeket találunk Kelet- és Nyugat-Európa között. Számos összehasonlító elemzés készült a közép-kelet-európai többpártrendszerek kialakulásáról, politikai kultúrájáról, de ezek többsége Magyarországra, Lengyelországra, Csehországra, valamint a balti államokra fókuszál, ritkábban találkozhatunk Romániára vonatkozó adatsorokkal. A romániai pártrendszerről szóló tanulmányok nagy része pedig a kialakulással, a választások eredményeként kialakuló helyzetek elemzésével foglalkozik, kevésbé a pártrendszer alakulásával, mint folyamattal.

Az előadás a romániai pártrendszer alakulásának néhány jellegzetességét szeretné bemutatni. Ahhoz azonban, hogy érdemben beszélni tudjunk a pártrendszerekről, röviden érintenünk kellene a pártrendszer alakulását befolyásoló „tényezőket". Tehát néhány meghatározó jelenség rövid, általános megragadása - a politikai kultúra/állampolgári kultúra és a társadalmi törésvonalak kérdése, a politikai elit magatartásának a fontossága, valamint a választási rendszerek általában. Hiszen ezek összhatásaként alakul ki az adott ország választási rendszere, pártrendszere. Néhány összefoglaló táblázatban bemutatásra kerül a romániai pártrendszer nyugati pártrendszer-tipológiák szerinti alakulása az eddigi hat demokratikus választás tükrében.

Összességében: közérthetően végigjárni azt, hogy miért fontos egy demokráciában a pártrendszer kérdése, milyen tényezők határozzák meg ennek alakulását, illetve hogyan alakul a romániai pártrendszer a parlamenti választások eredményeinek függvényében.

Az előadóról Zsigmond Csilla szociológus, a Sapientia-EMTE csíkszeredai társadalomtudományi intézetének tanársegédje. Kutatási területe a politikai kommunikáció, választói magatartás és pártrendszer, média-kutatások.

  • Adatbank Café 4.
  • FELVÉTEL DÁTUMA: 13.04.2011
  • KÖZZÉTÉTEL DÁTUMA: 21.10.2011
  • HELYSZÍN: Csíkszereda

Zsigmond Csilla

A romániai pártrendszer alakulása

Videó elküldése e-mailen
Videó beszúrás  • Megosztás

Eszmecsere a videóról

Támogatók

  • média- és szakmai szervezők

  • támogatók