Adatbázisban Szövegtárban
Adatbank café
Az előadásról

A nyelvtudomány művelői között a rendszerváltás után, a 90-es évektől kezdődően fogalmazódott meg az az igény, hogy a magyarországi magyar nyelv helyett az egyetemes magyar nyelvet vizsgálják, azaz a határon túli nyelvváltozatok sajátosságait is.


Elindult egy folyamat, a határtalanítás folyamata, amelynek eredményeképpen a határon túli nyelvi műhelyek is bekapcsolódhattak a magyarországi tudományos munkába. 2001-től kezdődően megalakultak az MTA szlovákiai, kárpátaljai, erdélyi, vajdasági kutatóállomásai a kisebbségi magyar közösségek magyar nyelvhasználatának, a magyar nyelv kontaktusváltozatainak, a magyar nyelvhasználati színterek kutatására: Kolozsváron - sepsiszentgyörgyi filiáléval - a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, Dunaszerdahelyen a Gramma Nyelvi Iroda, Beregszászon a Hodinka Antal Intézet, Szabadkán a Magyarságkutató Tudományos Társaság. Ehhez csatlakozott 2007-ben interregionális központként az alsóőri Imre Samu nyelvi Intézet.

A nyelvi határtalanítás - a maga idegen csengésével - olyan a nyelvészeti munkálatokat jelent, amelynek többek között az is célja, hogy az újonnan készülő magyarországi nyelvészeti kiadványokban jelentőségüknek megfelelő mértékben jelenjenek meg a Trianon óta szétfejlődött magyar nyelv határon túli változatai. Előadásomban a Kárpát-medencei magyar nyelv helyzetéről, jövőjéről beszélek majd a legutóbbi kutatások tükrében.

Az előadóról Ricsén született 1971-ben, majd a sárospataki Rákóczi Gimnáziumban érettségizett. Felsőfokú tanulmányait a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte, ahol magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Részt vett a Pécsi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Iskolájának programjában szociolingvisztika-nyelvpolitika elágazást választva. Jelenleg doktorjelölt. Disszertációját az őrvidéki magyarok nyelvéről írja. 2005 óta a Köztársasági Elnöki Hivatal Stratégiai és Kommunikációs Főosztályának munkatársa. A 2007 novemberében megalakult alsóőri székhelyű Imre Samu Nyelvi Intézet elnöke, a Termini Kutatóhálózat nyelvészkörének tagja. 2008-tól a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tagja. Burgenlandban 2000-től folyamatosan végez terepmunkát Kutatási területe: ausztriai kisebbségek, nyelvi jogok, nyelvpolitika, oktatáspolitika.

  • Magyar oktatási tér a Kárpát medencében 2010 - 2020
  • FELVÉTEL DÁTUMA: 23.03.2010
  • KÖZZÉTÉTEL DÁTUMA: 16.06.2010
  • HELYSZÍN: Budapest

Szoták Szilvia

Határtalanítás – A kisebbségi magyar közösségek nyelvhasználata

oktatás

Videó elküldése e-mailen
Videó beszúrás  • Megosztás

Eszmecsere a videóról

Támogatók

  • média- és szakmai szervezők

  • támogatók