Adatbázisban Szövegtárban
Adatbank café
Az előadásról Előadásomban azt vázolom fel, hogy a különböző romániai tájegységek hogyan viszonyulnak a napjainkban zajló modernizáció folyamatokhoz, azok milyen alapvető változásokat eredményeznek életükben. A legfontosabb tájegységek esetében a következő elemeket fogom figyelembe venni: milyen természetes erőforrásokkal rendelkezik az illető terület, azok milyen életformáknak kedveztek, a rendi korszakban milyen társadalmi struktúrák jellemezték, a polgárosodásnak és a modernizációnak milyen alapvető osztálybázisa létezett, létezik, milyen felekezeti és etnikai szerkezettel rendelkeznek, milyen közlekedési és kommunikációs csatornákkal, folyósokkal rendelkeznek, milyen közel vagy távol fekszenek az innovációs központoktól, rendelkeznek-e jelentősebb urbánus központokkal. Az előadóról Pozsony Ferenc néprajzkutató, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke; a Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke egyetemi professzora. Kutatási területe: a moldvai csángók népköltészete, társadalma és identitása; az erdélyi szászok társadalomszerkezete és népszokásai; az erdélyi magyar szórványközösségek családszerkezete; interetnikus kapcsolatok; cigány közösségek

  • Adatbank Café 3.
  • FELVÉTEL DÁTUMA: 22.07.2010
  • KÖZZÉTÉTEL DÁTUMA: 17.02.2011
  • HELYSZÍN: Tusványos

Pozsony Ferenc

A polgárosodás és a modernizáció esélyei a romániai magyar tájegységekben

néprajz, történelem

Videó elküldése e-mailen
Videó beszúrás  • Megosztás

Eszmecsere a videóról

Támogatók

  • média- és szakmai szervezők

  • támogatók